کتاب سه دقیقه در قیامت

کتاب سه دقیقه در قیامت

تجربه ای نزدیک به مرگ

کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

معرفی اجمالی کتاب:

کتابی متفاوت و تاثیرگذارو قطعا شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد:

کتاب سه دقیقه در قیامت حکایت یکی از مخلصان و پاسداران عزیز این کشور است که در هنگام عمل جراحی ناشی از عوارض جانبازی است سه دقیقه از این دنیا می رود و در جهان برزخ سیر میکند.

از دیدگاه قرآن و روایات، برزخ و قبر یک چیز است که گاهی از آن به عالم قبر و گاهی از آن به عالم برزخ یاد می شود.

برزخ در لغت یعنی چیزی که حایل بین چیزی و چیز دیگر باشد.
ازاین رو به جهانی که میان دنیا و آخرت واقع می شود برزخ اطلاق می گردد؛

چنان که در آیاتی از قران، برزخ بیانگر فاصله میان دو دریاست.

برزخ در اصطلاح حکمت : به همان عالم مثال اطلاق می شود ، زیرا عالم مثال حد فاصل بین عالم عقل و عالم ماده است.

  در اصطلاح شریعت : فاصله میان مرگ تا قیامت کبری را گویند.

برزخ قیام و زندگی جدید و جهانی نو است؛ خواه گودالی از گودال‎های دوزخ باشد، یا باغی از باغ‎های بهشت.

پس برزخ معبر و دالان ورودی به قیامت و حشر اکبر است و انسان در ادامه ی مسیر زندگی دنیا وارد جهان برزخ می شود، که سراسر آگاهی و حیات است «النّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا»

این کتاب به هر آنچه این پاسدار عزیز در این سه دقیقه ای که از دنیا میرود و در جهان برزخ می بیند می پردازد .

این کتاب اثری متفاوت و تاثیرگذار از انتشارات شهید ابراهیم هادی می باشد.

معرفی و عرضه کتاب سه دقیقه در قیامت اثری متفاوت از انتشارات شهید ابراهیم هادی در فروشگاه فرهنگی راه کتاب:

شما می توانید کتاب مذکور را از فروشگاه فرهنگی راه کتاب بصورت آنلاین و اینترنتی خریداری و مطالعه نمایید.